Beter verzekerd door en voor ondernemers

Verzekeringen voor aannemers en bouwbedrijven

Met welke risico’s moet ik rekening houden als ondernemer in de bouw?

Een inventarisatie van de risico’s is belangrijk. U kunt dan tijdig de juiste regelingen treffen. Of u nu een aannemer, onderaannemer, zelfstandig voorman of projectmanager bent. Zo voorkomt u hoge kosten en zorgt u er voor dat de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar komt. Bijkomend voordeel: u verzekert zich alleen voor risico’s die er toe doen en betaalt nooit te veel premie. 

Top 5 grootste risico’s ondernemers in de bouw

  • Arbeidsongeschiktheid van de ondernemer
  • Aansprakelijk gesteld worden voor schade
  • Verzuim van werknemers
  • Verlies en diefstal van gereedschappen
  • Financiële schade door uitgebleven betalingen van klanten

Welke risico’s kan ik zelf dragen? En welke (waarschijnlijk) niet?

Goed ondernemerschap gaat over het benutten van kansen en het slim omgaan met de risico’s. Wat betreft dat laatste: verzeker uzelf alleen tegen de financiële risico’s die u zelf niet kan dragen. Sommige financiële risico’s zijn te groot om zelf op te vangen. Bijvoorbeeld de aansprakelijkheid van uw aannemersbedrijf van een fout bij de bouw. Of een terugval in inkomen als u arbeidsongeschikt raakt door ziekte of een ongeval. Een kleine kans dat het u overkomt, maar als het gebeurt zijn de gevolgen enorm.

Wij helpen u bij het bepalen welke risico’s u wel of niet zelf kunt dragen.