Pensioenregeling

Pensioenregeling voor je bedrijf

Een pensioenregeling geeft startups maar natuurlijk ook scaleups de mogelijkheid goed te zorgen voor haar personeel. Tegenwoordig moeten startups en scaleups veel moeite doen om goed personeel te vinden en maar ook om te behouden.

Een pensioenregeling staat vaak niet hoog op de agenda van menig ondernemer. Onterecht vinden we want door het pensioen goed te regelen wordt juist erg gewaardeerd door medewerkers. Als belangrijk onderdeel van goede secundaire arbeidsvoorwaarden verdiend het pensioen de nodige aandacht.

 

 

Het Nederlandse pensioenstelsel is opgebouwd uit 3 componenten ook wel pijlers genoemd :

  1. Algemene Ouderdomswet (AOW)

    De AOW is het basispensioen voor dat de overheid betaald aan iedereen die de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt. Voor 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden en vanaf is de AOW-leeftijd 67 jaar. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks bepaald.

  2. Pensioenopbouw via de werkgever

    Deze pijler is de opbouw van het aanvullend pensioen via de werkgever. De werknemers die met pensioen zijn krijgen dan een aanvullende uitkering bovenop de AOW-uitkering.

  3. Individuele aanvullende pensioenvoorzieningen

    De werknemer heeft de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk zelf te sparen voor extra pensioen. Denk hier aan bijvoorbeeld aan lijfrenten, Zo kan de werknemer bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan. Ook ZZP’ers kunnen gebruikmaken van een individuele pensioenvoorziening.

 

Pensioenvoorziening zzp'ers

Er zijn verschillende pensioenregelingen die speciaal op ZZP'ers zijn afgestemd. Dit zijn vrijwillige regelingen in de 3e pijler. Het is verstandig om als ZZP'er goed na te denken over hoe zijn of haar pensioen ingevuld kan worden.